Reforma podręczników harmonogram wprowadzania zmian

10 lipca 2015 14:09 | Reforma podręczników harmonogram wprowadzania zmian

Reforma podręcznikowa

 

Warszawa 18 czerwca 2015r.


Reforma podręcznikowa - harmonogram wprowadzania zmian.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I,II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Klasy I-II szkoły podstawowej:

  1. podręczniki do zajeć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
  2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
  3. materiały ćwiczeniowe

Klasa IV szkoły podstawowej:

  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  2. materiały ćwiczeniowe

W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.


W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą mieli  zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.


Uprzejmie informuję, że proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się   15 marca br.


Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już od maja.

Jednocześnie przypominamy, że do 25 sierpnia br. dyrektor szkoły ma obowiązek przygotowania informacji lub wniosku, uwzględniających wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do 15 września br. dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.


Departament Informacji i Promocji

Ministarstwo Edukacji Narodowej

 

 

Przeczytano: 1556 razy. Wydrukuj|Do góry

Mleko w szkole