Aktualności

01 września 2020 09:10 | Aktualności

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WIKTORA THOMME'E W POMIECHÓWKU PODCZAS EPIDEMII COVID-19 W ROKU 2020/2021

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WIKTORA THOMME'E W POMIECHÓWKU PODCZAS EPIDEMII COVID-19 W ROKU 2020/2021 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. gen. Wiktora Thomme'e w Pomiechówku wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pomogą uniknąć niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19.

W celu zapewnienia optymalnych warunków oraz bezpieczeństwa wprowadza się nowe zasady w funkcjonowaniu szkoły obowiązujące od 01.09.2020 r.

  1. Drzwi do szkoły będą zamknięte. W celu odbioru dziecka ze szkoły należy użyć domofonu przy wejściu głównym.
  2. Uczniowie i pracownicy szkoły wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
  3. Szkoła rekomenduje zakrywanie nosa i ust w częściach wspólnych przez uczniów i pracowników szkoły.
  4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. W szkole jest wyznaczone miejsce do izolacji ucznia w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Nauczyciel w takim wypadku natychmiast będzie kontaktować się z rodzicami. Rodzice lub wskazane osoby są zobowiązane do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły

  1. Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do budynku szkolnego.
  2. Będzie obowiązywał nowy rozkład dzwonków lekcyjnych oraz przerw. O godzinach przerw w klasach I – III decyduje wychowawca.

Drodzy Rodzice!

W trosce o dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o wyrozumiałość, współpracę i zastosowanie się do powyższych zasad funkcjonowania szkoły.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami, a następnie uzupełnienie oświadczenia oraz deklaracji rodziców i dostarczenie tych dokumentów do szkoły w pierwszym tygodniu września.

Przeczytano: 439 razy. Wydrukuj|Do góry

Mleko w szkole