Aktualności

29 maja 2020 09:38 | Aktualności

KONSULTACJE DLA KLAS IV – VIII

Od 1 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa w Pomiechówku organizuje konsultacje według zamieszczonego harmonogramu oraz ustalonych zasad. Jednostka konsultacji to 45 minut.W szkole należy korzystać ze środków dezynfekujących i myć ręce.

Przed udziałem w konsultacjach zarówno uczniowie, jak i Rodzice powinni zapoznać się z Procedurami Konsultacji zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach na terenie Szkoły Podstawowej w Pomiechówku każdorazowo zobowiązany jest posiadać wypełnione przez Rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie lub Rodzic/opiekun prawny musi wypełnić takie oświadczenie na miejscu. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz będzie dostępne przed wejściem do szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Zajęcia prowadzone są dla osób chętnych.

Uczeń zgłasza chęć udziału w konsultacjach oraz zakres materiału, który chce omówić z nauczycielem przez mobiDziennik. Zgłoszenia nauczycielowi deklaracji uczestnictwa w konsultacjach należy dokonać dzień przed zaplanowanymi zajęciami do godziny 15.00. Brak wcześniej zgłoszonych deklaracji będzie oznaczał, że zajęcia nie odbędą się. Uczeń, który nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, na które złożył wcześniej deklarację na obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przez mobiDziennik.

W konsultacjach jednocześnie może wziąć udział maksymalnie 12 osób. W sytuacji, gdy liczba osób chętnych przekroczy 12 osób, o udziale w nich decyduje kolejność zgłoszeń. Nauczyciel przez mobiDziennik potwierdzi uczniowi udział w zajęciach wysyłając wiadomość na konto ucznia. W sytuacji, gdy liczba osób chętnych na konsultacje przekroczy 12 osób i uczeń nie będzie mógł z tego powodu uczestniczyć w konsultacjach, nauczyciel umówi się z nim w innym terminie.


Bardzo ważne!!!

Nauczanie zdalne nadal obowiązuje! Udział w konsultacjach nie zwalnia ucznia z obowiązku z nauki w formie zdalnej.

Przeczytano: 385 razy. Wydrukuj|Do góry

Mleko w szkole