Aktualności

29 maja 2019 09:15 | Aktualności

VII Warszawski Konkurs Historyczny

 

 W dniu 28 marca 2019 r. w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty finał VII Warszawskiego Konkursu Historycznego

„Tak żyć, jak żyłem, warto było…”. Konkurs miał na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci, idei oraz dokonań Marszałka, uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pogłębienie wiedzy na temat dziejów   II Rzeczypospolitej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.  

    Konkurs został objęty patronatem Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, uzyskał też logo „Niepodległa”

     W trakcie uroczystości odczytano list od Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka.  Wzięli w niej także udział: pan płk Czesław Lewandowski – Zarząd Związku Kombatantów RP Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych, pani Julia Jankowska i Barbara Gołębiowska z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pani Krystyna Kaza reprezentująca Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  pan ppłk Piotr Jakuboszczak z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, pan rotmistrz Adam Sujecki   ze Stowarzyszenia I Pułku Ułanów Krechowieckich oraz wielu innych zacnych gości.

     Konkurs miał zasięg wojewódzki  i  skierowany był także do szkół polonijnych oraz  ośrodków nauczania języka polskiego poza  granicami Polski.

     W naszej szkole opiekunami konkursu była

 pani Justyna Mazurek i pani Magdalena Gajewska.

     Z radością informujemy, że uczennica kl. VC – Kinga Krasinkiewicz – otrzymała  wyróżnienie.

     Podczas gali finałowej przemawiali i składali gratulacje zaproszeni goście, zaprezentowano pokaz musztry, żarty kawaleryjskie, a także pokaz  biżuterii patriotycznej wykonanej przez laureatów konkursu, którą zaprezentowano pod patronatem PLL LOT.

     Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

 

Przeczytano: 411 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Mleko w szkole