Aktualności

14 stycznia 2018 21:19 | Aktualności

Korzystam z sieci, żyje poza siecią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W ramach kolejnej edycji projektu „Korzystam z sieci, żyję poza siecią” Fundacja Edukacji Społecznej w listopadzie i w grudniu 2017r. zrealizowała warsztaty psychoedukacyjne skierowane do uczniów klas VI.

 

  Celem programu jest podniesienie kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia profilaktyki szkodliwego korzystania z Internetu i komputera. Warsztaty swoim zakresem objęły analizę nawyków związanych z korzystaniem z komputera i internetu, poznanie sygnałów świadczących o problemowym używaniu sieci, przekazanie informacji nt szukania rozwiązań i otrzymywania pomocy, a także były okazją do budowania repertuaru zachowań zabezpieczających przed szkodliwym korzystaniem z sieci.

  Zajęcia nakierowane zostały na usprawnienie współpracy w klasie, uczenie zdrowej komunikacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z trudniejszymi emocjami oraz kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.


Przeczytano: 782 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Mleko w szkole