Szkoła Podstawowa im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku
http://sppomiechowek.pl

07 lutego 2020 12:22 | Aktualności

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywała drogą elektroniczną.

Wnioski o przyjęcie Kandydata do Szkoły Podstawowej

 wypełniamy na stronie:

https://pomiechowek.rekrutacje.edu.pl/

  

 

----------------------------

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej w Pomiechówku: 

Zdjęcia: