Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Strona zostanie zaktualizowana po ustaleniu wszystkich zajęć dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Mleko w szkole