Zestaw podręczników dla klasy V

            Zestaw podręczników dla uczniów klasy V

 

 Podręczniki na rok szkolny 2018/2019 dla klas V zostaną udostępnione 

   uczniom przez szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego.


Religia

Podręcznik "Ufam Synowi Bożemu"

Zeszyt ćwiczeń: "Ufam Synowi Bożemu",

Autor: ks. A. Krasiński

Wydawnictwo: Płocki Instytut Wydawniczy

nr. podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej

13.06.2016r., nr. dopuszczenia: 8/16


Mleko w szkole