Zestaw podręczników dla klasy I - III

 

Zestaw podręczników dla uczniów klas I    Podręczniki na rok szkolny 2018/2019 dla klas I zostaną udostępnione 

uczniom przez szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego.


  Religia:


    Podręcznik: ,, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa „

Red. A. Krasiński,

Wydawnictwo: Płocki Instytut Wydawniczy

nr. podrecznika: PL-11-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie dieciezji płockiej 16.07.2012r, nr dopuszczenia: 676/12

 


Zestaw podręczników dla uczniów klasy II


    Podręczniki na rok szkolny 2018/2019 dla klas II zostaną udostępnione 

   uczniom przez szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego.Religia:

   Podręcznik: ,,Kochamy Pana Jezusa ’’

   Zeszyt ćwiczeń ,,Kochamy Pana Jezusa ’’

   Red. A. Krasiński

   Płocki Instytut Wydawniczy

   - nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie   

   diecezji płockiej 21.06.2013r, nr. dopuszczenia: 554/13

 

 

Zestaw podręczników dla uczniów klasy III

   

    Podręczniki na rok szkolny 2018/2019 dla klas III zostaną udostępnione 

uczniom przez szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego.


Religia :

   Podręcznik ,, Przyjmujemy Pana Jezusa”

   Zeszyt ćwiczeń ,, Przyjmujemy Pana Jezusa”

   Red. A. Krasiński

   Płocki Instytut Wydawniczy

  - nr. podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie  

  diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14


Mleko w szkole