Statut Szkoły

Dokument dotyczący organizacji funkcjonowania szkoły                             

 

 >>> Statut Szkoły Podstawowej w Pomiechówku (PDF)

 

Mleko w szkole