Statut Szkoły

Dokument dotyczący organizacji funkcjonowania szkoły                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Uaktualniony Statut Szkoły

 

Mleko w szkole