Statut Szkoły

Dokument dotyczący organizacji funkcjonowania szkoły                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Aktualny statut

 

Mleko w szkole