Statut Szkoły

Dokument dotyczący organizacji funkcjonowania szkoły                             

 

 

 Statut Szkoły Podstawowej w Pomiechówku - 2019

 

Mleko w szkole