Statut Szkoły

Dokument dotyczący organizacji funkcjonowania szkoły                             

 

 

  Statut Szkoły Podstawowej w Pomiechówku

 

 

Mleko w szkole