Pedagog, Psycholog,

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 WTOREK 8:00 - 11:00 Joanna Wrzosek-Bartnik

 ŚRODA 8:00-11:00 Joanna Kucińska

 CZWARTEK 8:00- 12:00 Joanna Wrzosek-Bartnik

 PIĄTEK 11:00-16:00 Joanna Wrzosek-Bartnik


 Dla uczniów mających trudności w uczeniu się, posiadających  

 opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dla 

 uczniów chętnych.

 

  PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

  PONIEDZIAŁEK 8:45-9:50 /terapia/ 11:30 - 12:55 /terapia/

  WTOREK 9:40 - 11:50 /terapia/ 12:35-13:45 terapia/

  ŚRODA 8:45- 12:55 / terapia/ 13:30 - 15:20

   CZWARTEK 9:40 - 14:55

   PIĄTEK 8:00 - 9:50 / terapia/ 10:35 - 11:50 /terapia/
Mleko w szkole