Pedagog, Psycholog,

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 WTOREK 9:00 - 11:00 Joanna Wrzosek-Bartnik

 ŚRODA 8:00-11:00 Justyna Kucińska

 CZWARTEK 8:00- 12:00 Joanna Wrzosek-Bartnik

 PIĄTEK 11:00-15:00 Joanna Wrzosek-Bartnik


 Dla uczniów mających trudności w uczeniu się, posiadających  

 opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dla 

 uczniów chętnych.

 

  PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

  PONIEDZIAŁEK 8:45-9:50 /terapia/ 11:30 - 12:55 /terapia/13:40-15:30

  WTOREK       9:40 - 11:50 /terapia/

  ŚRODA         8:00- 12:55 / terapia/ 13:40 - 15:20

   CZWARTEK 8:00 - 11:30

   PIĄTEK       8:00 - 9:50 / terapia/ 10:35 - 11:50 /terapia/
Mleko w szkole