Pedagog, Psycholog,

 

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO


Wtorek    8:00 - 12:00

Środa     12:00-16:00

Czwartek 8:00-10:00 / 13:00-17:00

Piątek    8:00-16:00


 Dla uczniów mających trudności w uczeniu się, posiadających  

 opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dla 

 uczniów chętnych.

 

  PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 PONIEDZIAŁEK  8:55-12:50

 WTOREK              8:45-12:50

 ŚRODA              8:00-8:55 / 9:45-14:50

  CZWARTEK         8:55-12:35

  PIĄTEK               8:45 -12:45
Mleko w szkole